Skruvkompressor / Centrifugalkompressor. Den enklaste, mest dramatiska och mest tillförlitliga ökning i hästkrafter och vridmoment över hela vartalsregistret. LS1-6 konventering. Konvertera din amerikanska klassiker med modernare teknologi. Med Chevrolet LS1-LS6 power och bränsle ekonomi samt 4L60E/65E eller 4L80E GM transmission. 350HP/405Hp eller kompressor/turbo 600-900Hp. TH350 High Performance Transmissioner 850 Hp Full Race, TH400 High Performance Transmissioner Stage II till Stage VI, TH200-4R High Performance Transmissioner Stage I till Stage III och Full Race, TH700R4 / 4L60E / 4L65E High Performance Transmissioner Stage II till Stage V, 4L80E / 4L85E High Performance Transmissioner Stage I till Stage IV och 6L80E / 6L90E High Performance Transmissioner från standard till versionen som klarar 1000Hp Vi utför reparationer och helrenoveringar till de flest förekommande bilmärken med de senaste rönen och uppdateringar för att undvika likartade fel i framtiden. Med generösa åtagande och garantier. Vi reparerar eller renoverar din befintliga växellåda eller ersätter den med utbytes. Vi ombesörjer även demontering och montering i bil. För företag har vi fri frakt inom Sverige för lösa växelådor. över 25 års erfarenhet. Vi renoverar till flest förekommade Bilmärken och transmissioner, med god erfarenhet och generösa garantier. Racing Auto Transmissioner från Street till Strip (Pro Mod) 3000Hp TurboGlide. Vi bygger till din specifikation. Nuk-CobraGlide III 3000HP, CobraGlide II 2500HP, CobraGlide I 2000HP, ProGlide II 1800HP, ProGlide I 1500HP, 1.76 Super set Glide 1000HP. även Chevrolet TH350, TH400, TH200-4R, TH700R4, 4L60E, 4L65E, 4L80E, 4L85E, 6L80E and 6L90E. Ford C4 och C6. Chrysler 727. Kontakta oss för offert. Powerglide 3-piece Super Case i 356-T6 aluminium. Inga yttre spräng skydd behövs. SFI spec 4.1 - 30.1. Nållagrad planet support och yoke support. Bellhousing till GM, Ford och Mopar. Street/Race 1200hp 6vxl 6L80E High Horsepower Transmission med manuellt ventilhus. Ingen elektronik och Lockup. Ring/Maila för offert. Street/Race 1000hp 4vxl TH700R4 / 4L60E Transmission Manuellt/Transbrake ventilhus. 10 tum Lockup converter. Clutch Drums. 5-10 lamell i stål.aluminium och aluminium med stål insats (Aluminium clutch drum 3dbl livslängden på lamellerna). Valve bodys. Manuellt ventilhus (forward eller Revers). Transbrake ventilhus (forward eller Revers). Till GM, Ford och Mopar. Planatary gearset. 1000hp till 3000hp power range. Helical eller rak skurna drev. vasco. Aluminium carrier. Steel carrier. Oil-pumps. High performance std pump. Aluminium super pump.
blank

700R4 / 200-4R - Instruktioner För Justerbar
Throttle Valve (TV) Kabel

Observera: Följande instruktioner har gjorts för att fungera som en guide/referens.
Om du är oerfaren med att utföra dessa typer av kritiska justeringar, rekommenderas det att du kontaktar en yrkeskunnig för att göra justeringarna för dig!

Det är absolut nödvändigt efter installationen av 700R4/200-4R transmissionen, att Throttle Valve (TV) Kabeln blir korrekt justerad. Skador kommer att inträffa på transmissionen, garantin upphör att gälla, om inte detta görs. Om du är osäker på den korrekta justering som krävs, ring om hjälp eller se en General Motors servicemanual för ytterligare information och referens.

TV Kabelns funktion: Många tror att detta är en 'downshifts' kabel och att detta är den enda funktionen kabeln har. I själva verket kontrollerar TV-kabeln linjetryck, växlingspunkter, delvis 'throttle downshifts' och 'detent downshifts'. Kabel fungerar på samma sätt som de kombinations vakuum modulator/kabelsystem, som finns på andra automatiska växellådor.

TV Kabel anslutning: Om du bygger om till en 700R4/200-4R transmission från en annan modell av transmission (dvs. TH-350 eller TH-400) är det viktigt att du följer tillverkarens monteringsinstruktion för TV Kabel fästet.

Om din 700R4/200-4R ersätter original 700R4/200-4R, kan du hoppa till Steg 2.

Steg 1.

Skaffa en kabel som är avsedd för användning med 700R4/200-4R överföring. De TH-350 och äldre TH-200-kablar är utformade på ett annat sätt och kommer inte att fungera. En kabel från en skrot kan fungera, men se upp. Det finns cirka 30 olika längder av kablar som standard och en kabel som är för kort för din applikation kommer inte att fungera. Dessutom kan använda kablar ha ett antal problem också, typ sträckta kablar, skadade mantlar eller höljen eller skadade kabeländar.

Montering av T.V kabeländen till växellådanFigur 1

 

Steg 2.

Med förgasare/spjällhus änden på TV Kabeln urkopplad, dra länken ur transmissionen och montera kabeländen till länken som visas i figur 1. Tryck sedan TV Kabelns mantel in i tätningen i transmissionen och dra fast 10mm fästbulten.

Om din bil har ett fabriksmonterat fäste för TV Kabel, gå vidare till steg 4.

 

Steg 3.

Installera ett fäste för TV-kabelhuset, som gör det möjligt att montera TV-kabeln till förgasare/spjällhus. Om du använder ett Chevrolet TBI/TPI insugningssystem, kan korrekta fästen erhållas från en skrot eller en lokal återförsäljare.


Figur 2 visar den rätta geometrin för TV Kabelns monteringsposition. Använd följande procedur för att fastställa om TV-KABELHUSETS MONTERINGSPUNKT (ADJUSTER MOUNTING POINT) är korrekt.

A. Tryck på ställ-knappen och dra in slidern i den riktning som visas i figur 3.
blankA1. Släpp ställ-knappen.

B. Utan att låta Slidern flytta sig, dra i kabeln tills du inte kan dra ut den längre och mät från TV-kabelhusets monteringsbygel (mounting bracket) till kabeländsfästet. Lägg till 3/16"(4,8mm) till denna mätning.
Med spänning på kabeln, lossa mässings lås-hylsan och skjut Slidern längre fram till 3/16"(4,8mm) mätningen.

C. Det mått du noterade under B, använder du nu för att få rätt placering av monteringsbygeln för TV-kabelhuset. Vrid gasreglaget till WOT (Fullt öppet spjäll), mät nu från kabeländsfästet på gasreglaget och bakåt mot torpedväggen, här ska du placera monteringsbygeln (mounting bracket) för TV-kabelhuset på motorn. Se figur 2.


visar rätt geometri för TV Kabelns monteringsposition Figur 2

Notera också i figur 2 att avståndet från spjällaxeln till kabeländen refereras. Detta avstånd måste vara 1.109 ± 0.016 tum (28.2 ± 0.4 mm)! Kabeländens fastsättningspunkt bör följa en 78° båge mellan stängt spjäll och WOT (Fullt öppet spjäll) för att uppnå den korrekta drag mängden i kabeln.

 

Steg 4.

För justering av TV-kabel på en bensinmotor. För en diesel, gå till steg 5.

A. Justeringar görs med motorn avstängd. Lokalisera ställ-knappen på kabelhuset.
Tryck in ställ-knappen och skjut slidern som visas i Figur 3.

justering av TV-kabelnFigur 3

B. Släpp ställ-knappen och vrid gasreglagets hävarm till WOT (Fullt öppet spjäll) och kabeln kommer att självjustera sig vilket framgår av några hörbara klick. Släpp gasreglaget och kontrollera kabel för eventuella tecken på kärvning. När du har släppt hävarmen, se till att det inte finns något slack i kabeln.

C. Vägtesta bilen. Växlingspunkterna bör vara i närheten av följande.
Allt under lätt trottle:

1-2.....................12-14 Km/h
2-3.....................30-35 Km/h
3-4.....................65-70 Km/h

 

Om kabeln är justerad för löst kommer din transmission att uppvisa mjuka, täta växlingspunkter (ej utspridda). VARNING! …
FORTSÄTT INTE KÖRA FORDONET OM DETTA HÄNDER!

Justera omedelbart om kabeln. Spänn kabeln för att få fastare växlingar och växlingspunkterna utspridda. Lossa på kabeln om transmissionen växlar för sent. Upprepa steg 4, avsnitt C.

Om du fortfarande har problem, vänligen kontakta Non Stop Transmission för att få hjälp på
0705-555491.

 

DIESEL APPLIKATIONER

Steg 5.

Justering av TV-kabel på en dieselmotor.

A. Justeringar görs med motorn avstängd. Om bilen är utrustad med farthållare, ta bort kontrollarmen för denna.

B. Koppla bort änden av TV Kabeln från gasreglaget.

C. Lossa låsmuttern på pumpstången och förkorta flera varv.

D. Vrid gasreglaget till WOT (Fullt öppet spjäll) och dra åt pumpstångens låsmutter.

E. Förläng pumpstången tills insprutningspumpens hävarm kommer i kontakt med stoppet för fullgas.

F. Släpp gasreglaget och dra åt pumpstångens låsmutter.

G. Ta bort pumpstången från gasreglaget.

H. Anslut änden av TV Kabeln till gasreglaget.

I. Tryck på ställ-knappen och flytta slidern som visas i figur 3.

J. Släpp ställ-knappen och vrid gasreglaget till WOT (Fullt öppet spjäll) och kabeln kommer att självjustera sig vilket framgår av några hörbara klick. Släpp gasreglaget och kontrollera kabel för eventuella tecken på kärvning.

K. Sätt tillbaka pumpstången och farthållarens kontrollarm, om sådan finns.

L. Om bilen är utrustad med farthållare, justera servo gasreglaget stången till minimum slack.

M. Vägtesta bilen. Växlingspunkterna bör vara i närheten av följande.
Allt under lätt trottle:

1-2.....................12-14 Km/h
2-3.....................30-35 Km/h
3-4.....................65-70 Km/h


Om kabeln är justerad för löst kommer din transmission att uppvisa mjuka, täta växlingspunkter (ej utspridda). VARNING! …
FORTSÄTT INTE KÖRA FORDONET OM DETTA HÄNDER!

Justera omedelbart om kabeln. Spänn kabeln för att få fastare växlingar och växlingspunkterna utspridda. Lossa på kabeln om transmissionen växlar för sent. Upprepa steg 5, avsnitt M.

Om du fortfarande har problem, vänligen kontakta Non Stop Transmission för att få hjälp på
0705-555491.

Designed by HD